2012 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology (TSOC) for the diagnosis and treatment of heart failure

Chun Chieh Wang, Jyh Hong Chen, Wen Chung Yu, Jun Jack Cheng, Wei Hsian Yin, Chau Chung Wu, Ai Hsien Li, Wei Shiang Lin, Po-Sheng Chen, Kwo Chang Ueng, Jin Long Huang, Feng Chun Tsai, Chao Hung Wang, Tieh Cheng Fu, Min Hui Liu, Pey Rong Chen, Hsi Yen Pai, Wen Jin Cherng

Research output: Contribution to journalReview article

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of '2012 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology (TSOC) for the diagnosis and treatment of heart failure'. Together they form a unique fingerprint.