Aplastic anemia associated with dyskeratosis congenita treated with antilymphocyte globulin and cyclosporine: A case report

Hsiu Mei Huang, Wen Liang Yu, Yu Lun Huang, Wei Shiou Hwang, Chao Jung Tsao, Hsiao Sheng Liu, Guan Cheng Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Aplastic anemia associated with dyskeratosis congenita treated with antilymphocyte globulin and cyclosporine: A case report'. Together they form a unique fingerprint.