Difference in cesium accumulation among rice cultivars grown in the paddy field in Fukushima Prefecture in 2011 and 2012

Yoshihiro Ohmori, Yayoi Inui, Masataka Kajikawa, Atsumi Nakata, Naoyuki Sotta, Koji Kasai, Shimpei Uraguchi, Nobuhiro Tanaka, Sho Nishida, Takahiro Hasegawa, Takuya Sakamoto, Yuko Kawara, Kayoko Aizawa, Haruka Fujita, Ke Li, Naoya Sawaki, Koshiro Oda, Ryuichiro Futagoishi, Takahiro Tsusaka, Satomi TakahashiJunpei Takano, Shinji Wakuta, Akira Yoshinari, Masataka Uehara, Shigeki Takada, Hayato Nagano, Kyoko Miwa, Izumi Aibara, Takuya Ojima, Kaoru Ebana, Satoru Ishikawa, Kuni Sueyoshi, Hiroshi Hasegawa, Tetsuro Mimura, Mari Mimura, Natsuko I. Kobayashi, Jun Furukawa, Daisuke Kobayashi, Toshiyasu Okouchi, Keitaro Tanoi, Toru Fujiwara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Difference in cesium accumulation among rice cultivars grown in the paddy field in Fukushima Prefecture in 2011 and 2012'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology