HARMONIC RADAR RADIO FREQUENCY TAG

Tzuen-Hsi Huang (Inventor)

Research output: Patent

Abstract

一種諧波雷達射頻標籤。此諧波雷達射頻標籤包含輸入天線、變壓器、整流電路、注入鎖定振盪器以及輸出天線。輸入天線係用以接收雷達訊號。變壓器係電性連接至輸入天線,以接收雷達訊號。整流電路係電性連接至變壓器,以將雷達訊號整流並輸出整流雷達訊號,其中整流雷達訊號包含直流訊號成份和二倍頻訊號成份。注入鎖定振盪器係電性連接至整流電路,以根據被注入之二倍頻訊號成份來鎖定輸出二倍頻雷達訊號,其中此二倍頻雷達訊號之頻率為接收雷達訊號頻率之二倍。輸出天線係電性連接至注入鎖定振盪器,以發射二倍頻雷達訊號。
Original languageEnglish
Patent numberI490519
Publication statusPublished - 2014 Dec 1

Cite this

Huang, T-H. (2014). HARMONIC RADAR RADIO FREQUENCY TAG. (Patent No. I490519).
@misc{799144e59ffb44999f5e194be4d92b5d,
title = "HARMONIC RADAR RADIO FREQUENCY TAG",
abstract = "一種諧波雷達射頻標籤。此諧波雷達射頻標籤包含輸入天線、變壓器、整流電路、注入鎖定振盪器以及輸出天線。輸入天線係用以接收雷達訊號。變壓器係電性連接至輸入天線,以接收雷達訊號。整流電路係電性連接至變壓器,以將雷達訊號整流並輸出整流雷達訊號,其中整流雷達訊號包含直流訊號成份和二倍頻訊號成份。注入鎖定振盪器係電性連接至整流電路,以根據被注入之二倍頻訊號成份來鎖定輸出二倍頻雷達訊號,其中此二倍頻雷達訊號之頻率為接收雷達訊號頻率之二倍。輸出天線係電性連接至注入鎖定振盪器,以發射二倍頻雷達訊號。",
author = "Tzuen-Hsi Huang",
year = "2014",
month = "12",
day = "1",
language = "English",
type = "Patent",
note = "I490519",

}

HARMONIC RADAR RADIO FREQUENCY TAG. / Huang, Tzuen-Hsi (Inventor).

Patent No.: I490519.

Research output: Patent

TY - PAT

T1 - HARMONIC RADAR RADIO FREQUENCY TAG

AU - Huang, Tzuen-Hsi

PY - 2014/12/1

Y1 - 2014/12/1

N2 - 一種諧波雷達射頻標籤。此諧波雷達射頻標籤包含輸入天線、變壓器、整流電路、注入鎖定振盪器以及輸出天線。輸入天線係用以接收雷達訊號。變壓器係電性連接至輸入天線,以接收雷達訊號。整流電路係電性連接至變壓器,以將雷達訊號整流並輸出整流雷達訊號,其中整流雷達訊號包含直流訊號成份和二倍頻訊號成份。注入鎖定振盪器係電性連接至整流電路,以根據被注入之二倍頻訊號成份來鎖定輸出二倍頻雷達訊號,其中此二倍頻雷達訊號之頻率為接收雷達訊號頻率之二倍。輸出天線係電性連接至注入鎖定振盪器,以發射二倍頻雷達訊號。

AB - 一種諧波雷達射頻標籤。此諧波雷達射頻標籤包含輸入天線、變壓器、整流電路、注入鎖定振盪器以及輸出天線。輸入天線係用以接收雷達訊號。變壓器係電性連接至輸入天線,以接收雷達訊號。整流電路係電性連接至變壓器,以將雷達訊號整流並輸出整流雷達訊號,其中整流雷達訊號包含直流訊號成份和二倍頻訊號成份。注入鎖定振盪器係電性連接至整流電路,以根據被注入之二倍頻訊號成份來鎖定輸出二倍頻雷達訊號,其中此二倍頻雷達訊號之頻率為接收雷達訊號頻率之二倍。輸出天線係電性連接至注入鎖定振盪器,以發射二倍頻雷達訊號。

M3 - Patent

M1 - I490519

ER -

Huang T-H, inventor. HARMONIC RADAR RADIO FREQUENCY TAG. I490519. 2014 Dec 1.