Impact of resistance drift on multilevel PCM design

Yi Hsuan Chiu, Yi Bo Liao, Meng-Hsueh Chiang, Chia Long Lin, Wei-Chou Hsu, Pei Chia Chiang, Yen Ya Hsu, Wen Hsing Liu, Shyh Shyuan Sheu, Keng Li Su, Ming Jer Kao, Ming Jinn Tsai

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impact of resistance drift on multilevel PCM design'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science