Millimeter wave absorption by confined acoustic modes in CdSe/CdTe core-shell quantum dots

Tzu Ming Liu, Ja Yu Lu, Chung Chiu Kuo, Yu Chieh Wen, Chih Wei Lai, Meng Ju Yang, Pi Tai Chou, Daniel B. Murray, Lucien Saviot, Chi Kuang Sun

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Millimeter wave absorption by confined acoustic modes in CdSe/CdTe core-shell quantum dots'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy