Nonmedical prescription drug use of analgesics and sedatives/hypnotics in Taiwan: Results from the 2014 National Survey of Substance Use

Lian Yu Chen, Yi Lung Chen, Wen Ing Tsay, Shang Chi Wu, Yen Tyng Chen, Po Chang Hsiao, Ya Hui Yu, Te Tien Ting, Chuan Yu Chen, Yu Kang Tu, Jiun Hau Huang, Hao Jan Yang, Chung Yi Li, Carol Strong, Cheng Fang Yen, Chia Feng Yen, Jui Hsu, Wei J. Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nonmedical prescription drug use of analgesics and sedatives/hypnotics in Taiwan: Results from the 2014 National Survey of Substance Use'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences