Paper-based ELISA for the detection of autoimmune antibodies in body fluid-the case of bullous pemphigoid

Chao Kai Hsu, Hsin Yu Huang, Wan Rung Chen, Wataru Nishie, Hideyuki Ujiie, Ken Natsuga, Shu Ting Fan, Hsi Kai Wang, Julia Yu Yun Lee, Wei Lun Tsai, Hiroshi Shimizu, Chao Min Cheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

67 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Paper-based ELISA for the detection of autoimmune antibodies in body fluid-the case of bullous pemphigoid'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds