Phong trào vận động văn hóa đầu thế kỉ 20: Nghiên cứu so sánh Đông Kinh Nghĩa Thục ở Việt Nam và Hiệp Hội Văn Hóa Đài Loan tại Đài Loan

Translated title of the contribution: 二十世紀初文化啟蒙運動:越南「東京義塾」與台灣「台灣文化協會」之比較研究

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Translated title of the contribution二十世紀初文化啟蒙運動:越南「東京義塾」與台灣「台灣文化協會」之比較研究
Original languageOther
Title of host publication第三屆越南學國際學術研討會
Place of PublicationVietnam
Publication statusPublished - 2008 Dec

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • General Social Sciences

Cite this