Preferential lattice expansion of polypropylene in a trilayer polypropylene/polyethylene/polypropylene microporous separator in Li-ion batteries

Wen Dung Hsu, Po Wei Yang, Hung Yuan Chen, Po Hsien Wu, Pin Chin Wu, Chih Wei Hu, Lakshmanan Saravanan, Yen Fa Liao, Yen Teng Su, Dinesh Bhalothia, Tsan Yao Chen, Chia Chin Chang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Preferential lattice expansion of polypropylene in a trilayer polypropylene/polyethylene/polypropylene microporous separator in Li-ion batteries'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences