Quality of death certificates in Quemoy, Taiwan

Shiow Ing Wu, Pesus Chou, Shih Tzer Tsai, Hui Ju Yu, Tsung-Hsueh Lu, Tien Sher Chen, Swei Hu Chen

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Quality of death certificates in Quemoy, Taiwan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences