A broadband achromatic metalens

Yi Teng Huang, Hsin Yu Kuo, Pin Chieh Wu, Shuming Wang, Ren Jie Lin, Jia Wern Chen, Yi Chieh Lai, Cheng Hung Chu, Bo Han Chen, Zhenlin Wang, Tao Li, Shining Zhu, Din Ping Tsai

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「A broadband achromatic metalens」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds