Thin film solar cell and method for manufacturing the same

貢獻的翻譯標題: 薄膜太陽能電池及其製作方法

Dung-Ching Perng (Inventor)

研究成果: Patent

摘要

本發明係有關於薄膜太陽能電池及其製作方法,其中,薄膜太陽能電池係包括:一基板;一第一電極,係設置於基板上;一阻障層,係設置於第一電極上,其中阻障層之材料係為一導電材料;一歐姆接觸層,係設置於阻障層上;一吸收層,係設置於歐姆接觸層上;一緩衝層,係設置於吸收層上;一透明導電層,係設置於緩衝層上;以及一第二電極,係設置於透明導電層上。
原文English
專利號ZL 2011 1 0441126.9
出版狀態Published - 1800

引用此文

@misc{0fbe4a3a89e64ba78079a169b3705e3a,
title = "Thin film solar cell and method for manufacturing the same",
abstract = "本發明係有關於薄膜太陽能電池及其製作方法,其中,薄膜太陽能電池係包括:一基板;一第一電極,係設置於基板上;一阻障層,係設置於第一電極上,其中阻障層之材料係為一導電材料;一歐姆接觸層,係設置於阻障層上;一吸收層,係設置於歐姆接觸層上;一緩衝層,係設置於吸收層上;一透明導電層,係設置於緩衝層上;以及一第二電極,係設置於透明導電層上。",
author = "Dung-Ching Perng",
year = "1800",
language = "English",
type = "Patent",
note = "ZL 2011 1 0441126.9",

}

TY - PAT

T1 - Thin film solar cell and method for manufacturing the same

AU - Perng, Dung-Ching

PY - 1800

Y1 - 1800

N2 - 本發明係有關於薄膜太陽能電池及其製作方法,其中,薄膜太陽能電池係包括:一基板;一第一電極,係設置於基板上;一阻障層,係設置於第一電極上,其中阻障層之材料係為一導電材料;一歐姆接觸層,係設置於阻障層上;一吸收層,係設置於歐姆接觸層上;一緩衝層,係設置於吸收層上;一透明導電層,係設置於緩衝層上;以及一第二電極,係設置於透明導電層上。

AB - 本發明係有關於薄膜太陽能電池及其製作方法,其中,薄膜太陽能電池係包括:一基板;一第一電極,係設置於基板上;一阻障層,係設置於第一電極上,其中阻障層之材料係為一導電材料;一歐姆接觸層,係設置於阻障層上;一吸收層,係設置於歐姆接觸層上;一緩衝層,係設置於吸收層上;一透明導電層,係設置於緩衝層上;以及一第二電極,係設置於透明導電層上。

M3 - Patent

M1 - ZL 2011 1 0441126.9

ER -